Dzisiaj w naszej szkole uczniowie mogli włączyć się w tzw "barwny dzień". Należało ubrać się w jesienne kolory. Wielu uczniów z klas 1-6 wzięło udział we wspólnej zabawie.

 

Nazwa/tytuł wspólnego działania:       Barwny dzień

W naszej szkole takie działanie (lub podobne):       nigdy nie było

Na czym będzie polegało wspólne działanie?

„Barwny dzień” przypomina wszystkim o dniach, w których następuje kalendarzowa zmiana poszczególnych pór roku.

Początek kalendarzowej:

- jesieni – 23 września

- zimy – 22 grudnia

- wiosny – 21 marca

- lata – 22 czerwca.    

Każdy uczeń, chętny do włączenia się w akcję, zakłada strój (element stroju) odpowiadający barwom danej pory roku.

Uczniowie klas 4-6 otrzymują dodatkowe punkty z zachowania za udział w akcji.

Na gazetce poświęconej Szkole Współpracy klasy przygotowują gazetkę tematyczną wg następującej kolejności:

- jesień – kl.6 i kl.5

- zima – kl.2a i kl.2b

- wiosna – kl.4 i kl.3

- lato – kl.1a i kl.1b.

Dodatkowo na „Barwny dzień – wiosna” – każda klasa przygotowuje pracę plastyczną (płaską) „Marzanna”. Prezentacja prac, np. na stelażach na holu. Klasa, która wykona najlepszą pracę otrzymuje w nagrodę Szkolną Maskotkę. Oceną prac zajmie się zespół RUN.

Po czym poznamy, że się udało?     Ilość uczniów zaangażowanych w akcję, poziom wykonanych gazetek tematycznych.

Co trzeba zrobić?

kolejne kroki/zadania

Kto to zrobi?

(poszczególne zadania powinni realizować uczniowie, rodzice, nauczyciele)

Do kiedy trzeba to zrobić?

Czy potrzebne są fundusze?

Propozycje pozyskania funduszy.

Samorząd Uczniowski dzień przed „Barwnym dniem” przypomina (radiowęzeł) uczniom SP o akcji.

uczniowie

22 września

21 grudnia

20 marca

21 czerwca

nie

-

Na gazetce poświęconej Szkole Współpracy klasy przygotowują gazetkę tematyczną wg następującej kolejności:

- jesień – kl.6 i kl.5

- zima – kl.2a i kl.2b

- wiosna – kl.4 i kl.3

- lato – kl.1a i kl.1b.

Uczniowie, nauczyciele, rodzice

przed wyznaczonymi dniami

nie

-

„Barwny dzień – wiosna” każda klasa przygotowuje pracę plastyczną (płaską) „Marzanna”.

Uczniowie, nauczyciele.

Oceną prac zajmie się zespół RUN.

marzec

nie

-

Prezentacja prac, np. na stelażach na holu. Klasa, która wykona najlepszą pracę otrzymuje w nagrodę Szkolną Maskotkę.

Uczniowie, nauczyciele

marzec

nie

-