Get Adobe Flash player

Szkoła

            Nasz Zespół Szkół składa się ze Szkoły Podstawowej im. Księdza J. Górszczyka w Pisarzowej i Publicznego Gimnazjum w Pisarzowej.

Zespół rozpoczął działalność 1 września 1999 roku w budynku dotychczasowej Szkoły Podstawowej w Pisarzowej. Obwód Gimazjum obejmuje Pisarzową, Wysokie i Kaninę. 

W latach 1999 - 2012 funkcję dyrektora Zespołu pełniła mgr Elżbieta Górszczyk (poprzednio - dyrektor Szkoły Podstawowej w Pisarzowej od roku 1990).

Od dnia 1 września 2012r. dyrektorem Zespołu Szkół w Pisarzowej jest mgr Magdalena Strzebońska.

 

Hymn szkoły

Wisława Szymborska „Gawęda o miłości do ziemi ojczystej”

Bez tej miłości można żyć,
mieć serce suche jak orzeszek,
malutki los naparstkiem pić
z dala od zgryzot i pocieszeń,
na własną miarę znać nadzieję,
w mroku kryjówkę sobie uwić,
o blasku próchna mówić „dnieje”,
o blasku słońca nic nie mówić.


Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam
radością, smutkiem, dumą, gniewem.
Nie będę jak zerwana nić.
Odrzucam pusto brzmiące słowa.
Można nie kochać cię - i żyć,
ale nie można owocować.

 

WIZJA 
    Tworzymy szkołę, w której każdy uczeń może osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości.


Dlatego chcemy, aby nasza szkoła:


1.Gwarantowała uczniom właściwy poziom nauczania.
2.Stwarzała warunki pełnego rozwoju dzieciom wymagającym szczególnej pomocy dydaktycznej i wychowawczej.
3.Zapewniała dzieciom bezpieczną, życzliwą i przyjazną atmosferę, integrowała społeczność szkolną.
4.Proponowała i organizowała atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne.
5.Kształtowała postawy uczniów oparte o chrześcijański system wartości.
6.Uczyła miłości i szacunku do Ojczyny, jej historii, tradycji i kultury.
7.Pielęgnowała dorobek przeszłych pokoleń i kontynuowała tradycje szkoły oraz lokalnego środowiska.
8.Współpracowała z rodzicami w realizacji programu edukacyjnego i opiekuńczo-wychowawczego.
9.Uczył zasad kultury i okazywania należnego szacunku ludziom starszym, katechetom, nauczycielom, pracownikom szkoły i innym osobom.
10.Dysponowała nowocześnie wyposażonymi klasopracowniami, pełnym zasobem pomocy naukowych i poszerzoną oraz unowocześnioną bazą sportową.
11.Była otwarta na wymagania edukacyjne nowego wieku.

 

MISJA – SZKOŁA PODSTAWOWA
    Dobra szkoła, to taka, w której kochać oznacza służyć młodemu człowiekowi: wiedzą, troską, opieką, wychowaniem, modlitwą i pracą. Dyrektor, nauczyciele, katecheci, uczniowie i rodzice tworzą wspólnotę rodzinną opartą na wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współpracy.

ZADANIE PRZEWODNIE
Nauczyciele w szkole podstawowej, dostosowują sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci; umożliwiają im poznawanie świata w jego jedności i złożoności; wspomagają ich samodzielność uczenia się; inspirują ich do wyrażania własnych myśli i przeżyć; rozbudzają ich ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji.

 

 

MISJA – GIMNAZJUM
    Szkoła stwarza sytuację, ukazuje sposoby, wspiera działania zmierzające do ukształtowania w młodym człowieku wartościowych cech umysłu i ducha.

ZADANIE PRZEWODNIE
W gimnazjum nauczyciele wprowadzają uczniów w świat wiedzy naukowej; wdrażają ich do samodzielności; pomagają im w podejmowaniu decyzji dotyczących kierunku dalszej edukacji i przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym.

 
 

 

Kalendarz szkolny