Młodzież z naszej szkoły zainteresowana turystyką i krajobrazami Beskidów w dniu 9 maja 2019r. kolejny raz brała udział w Powiatowym Konkursie Krajoznawczym pt. "Gorce". Bardzo dobrą znajomością tematu wykazali się uczniowie z klasy III gimnazjum Kamila Pajor i Przemysław Siciarz zajmując w konkursie II miejsce.

opiekun koła - mgr Wiesława Siciarz