Do biblioteki szkolnej trafiło 1060 egz. książek zakupionych w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 

Biblioteka szkolna otrzymała dotację (15 tys. zł.) na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Celem programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych a także uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych.

Pieniądze z programu mogły być przeznaczone na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami).

O wyborze książek do biblioteki decydowali m.in. sami uczniowie poprzez głosowanie na wybrane tytuły. Odbyły się również konsultacje w sprawie zakupów z Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców a także Biblioteką Pedagogiczną w Limanowej.

We wrześniu za kwotę 15 tys. zł do biblioteki zakupionych zostało 1060 egz. książek oraz 12 audiobooków. Książki są sukcesywnie opracowywane i udostępniane czytelnikom.