Agatka uczestniczyła w roku szkolnym 2017/2018 w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych prowadzonych przez Panią mgr Iwonę Janusz. Była to ciężka praca, ale również wiele wspanialej zabawy. Chcę serdecznie podziękować za tę pracę Pani Iwonce, gdyż są to zajęcia  dające Agatce wyjątkowo dużo radości. Dziękujemy również za odwiedziny pani Dyrektor oraz wręczenie Agatce dyplomu za jej całoroczną pracę.
 
Mama Agaty -Zofia Leśnik

Agatka wraz z Panią Iwoną Janusz przygotowały mamie niespodziankę - laurkę z życzeniami. Było mi bardzo miło, za co dziękuje.

Mama Agaty - Zofia Leśnik.