Serdeczne życzenia z okazji Dnia Nauczyciela dla wszystkich pań, które pracowały z Agatką Leśnik a szczególnie dla pani dyrektor Strzebońskiej i pani Iwonki, która tak wiele pracy wkłada w nauczanie Agaty. Życzymy Wam dużo zdrowia, siły w pokonywaniu codziennych trudności i aby każdy dzień był pogodny i pełen optymizmu. Niech uśmiech Agaty będzie symbolicznym kwiatkiem.
 
Mama Agaty - Zofia Leśnik
Agatka uczestniczyła w roku szkolnym 2017/2018 w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych prowadzonych przez Panią mgr Iwonę Janusz. Była to ciężka praca, ale również wiele wspanialej zabawy. Chcę serdecznie podziękować za tę pracę Pani Iwonce, gdyż są to zajęcia  dające Agatce wyjątkowo dużo radości. Dziękujemy również za odwiedziny pani Dyrektor oraz wręczenie Agatce dyplomu za jej całoroczną pracę.
 
Mama Agaty -Zofia Leśnik

Agatka wraz z Panią Iwoną Janusz przygotowały mamie niespodziankę - laurkę z życzeniami. Było mi bardzo miło, za co dziękuje.

Mama Agaty - Zofia Leśnik.