Dziękujemy za kolejny rok pracy z Agatką Leśnik podczas zajęć rewalidacyjno- wychowawczych pani mgr Iwonie Janusz. Jak bezcenny jest każdy dzień spędzony w towarzystwie nauczyciela to zna i ceni tylko chyba takie dziecko jak Agata. Dziękujemy pani dyrektor mgr Strzebońskiej za całoroczną opiekę nad nami oraz za odwiedziny w naszym domu.
Mama Agaty -Zofia Leśnik