Drodzy rodzice dzieci ze szkoły podstawowej!

Dzięki akcji "Odblaskowa Szkoła" wszystkie dzieci z klas 1-6 szkoły podstawowej zostały wyposażone w opaski i kamizelki odblaskowe.

W związku z realizacją kolejnego kroku naszej akcji prosimy Rodziców o nakręcenie krótkich filmików ukazujących przydatność  elementów  odblaskowych i ich  wpływ na bezpieczeństwo pieszych.  Można sfilmować rzeczywiste lub zaimprowizowane sytuacje przedstawiające dzieci wraz z innymi członkami rodziny, którzy dzięki odblaskowym opaskom i kamizelkom są lepiej widoczni dla kierowców na drogach po zmroku.

Filmy wraz z informacją o ich autorze (imię i nazwisko dziecka, klasa) należy złożyć u wychowawców klas do 28 października 2015 roku.

Dziękujemy za współpracę.