Wyniki rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024 zostały opublikowane.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostały umieszczone na drzwiach wejściowych do budynku szkoły (od strony parkingu ) oraz wewnątrz budynku obok sali oddziału przedszkolnego.
Zgodnie z przepisami dotyczącymi rekrutacji, dziecko zakwalifikowane do przyjęcia do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024 zostanie przyjęte, jeżeli rodzice dziecka złożą w wymaganym terminie POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO.
Wzór dokumentu należy pobrać ze strony szkoły (zakładka Rekrutacja), wypełnić i dostarczyć do sekretariatu  w terminie do 14 kwietnia 2023 roku. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 18 kwietnia 2023 roku.

Kandydaci niezakwalifikowani w I etapie rekrutacji biorą udział w postępowaniu uzupełniającym według harmonogramu zamieszczonego poniżej.

 L.p. Rodzaj czynności  Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 8 do 12 maja 2023 r.
 2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 Prawo oświatowe od 15 do 26 maja 2023 r.
 3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

31 maja 2023 roku
 4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  do 7 czerwca 2023 r.
 5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  12 czerwca 2023 r

 

 

 Szkoła Współpracy

Szkoła Promujący Zdrowie

Aktywna tablica

Do hymnu!

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Spinka

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

insta.ling

Bezpieczny Puchatek

Mały Mistrz

Internetowy Teatr TVP dla szkół

Odblaskowa szkoła

 

 

 

 

Używamy cookies!

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.