W dniach 12 – 14 marca 2018r. (poniedziałek – środa) organizuje się rekolekcje wg poniższego harmonogramu:

oddziały gimnazjalne oraz klasy 7 i 6    
12 marca     9.30 – 11.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną
13 marca     8.00 – 9.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną, od 9.00 spowiedź
14 marca     9.30 – 11.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną

klasy 1-5    
12 marca     11.00 – 12.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną
13 marca     10.00 – 10.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną, od 10.30 spowiedź, 10.40 – 11.10 nauka rekolekcyjna w szkole dla uczniów klas1-3 oraz uczniów klas 4-5 którzy nie korzystają z sakramentu pokuty
14 marca     11.00 – 12.30 Msza św. z błogosławieństwem

Młodzież dojeżdżająca korzysta z dowozu w dniach rekolekcji według następującego harmonogramu:
        
poniedziałek i środa    kurs do szkoły 8.45    kurs powrotny 11.15
wtorek                      kurs do szkoły 7.15    kurs powrotny 9.30

Uczniowie gromadzą się w szkole 20 minut przed rozpoczęciem rekolekcji i po sprawdzeniu obecności przechodzą do kościoła pod opieka wyznaczonych nauczycieli.

Zajęcia oddziału przedszkolnego (wraz z wydłużeniem czasu pracy oddziału 0a) odbywają się bez zmian.

Świetlica pracuje w godzinach od 7.30 do 15.00 (z przerwą na czas trwania nauk rekolekcyjnych).