Dyrektor Szkoły Podstawowej ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej ogłasza zapisy do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020.

  1. W szkole organizowany jest pięciogodzinny oddział przedszkolny.
  2. W roku szkolnym 2019/2020 spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego realizują dzieci sześcioletnie - urodzone w 2013r.
  3. Do oddziału przedszkolnego mają również prawo być przyjęte dzieci pięcioletnie, czteroletnie i trzyletnie.
  4. Zgłoszenia dziecka dokonują jego rodzice poprzez wypełnienie odpowiedniej karty w sekretariacie szkoły. Przy zapisie rodzic proszony jest o przedłożenie odpisu aktu urodzenia dziecka.
  5. Zapisy będą się odbywać w dniach od 4 do 15 marca 2019r.
  6. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, a w miarę wolnych miejsc przyjmowane będą dzieci spoza rejonu szkoły.
  7. Do dnia 2 kwietnia 2019r. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  8. Do dnia 9 kwietnia 2019 r. rodzic zobowiązany jest złożyć w sekretariacie szkoły w formie pisemnego oświadczenia potwierdzenie woli przyjęcia
  9. Do dnia 12 kwietnia 2019r. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
  10. Dyrektor zorganizuje zebranie informacyjne dla rodziców kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego.