Wywiadówka śródroczna odbędzie się dnia 26 stycznia wg następującego harmonogramu:
16.00 – spotkanie z wychowawcami klas I-III gimnazjum, a po nim możliwość rozmów indywidualnych z nauczycielami poszczególnych przedmiotów
16.30 – spotkanie z wychowawcami oddziałów przedszkolnych i wychowawcami klas 1-6 szkoły podstawowej, a po nim możliwość rozmów indywidualnych z nauczycielami poszczególnych przedmiotów
16.30 – spotkanie RR gimnazjum
17.15 – spotkanie RR szkoły podstawowej  oraz zespołu RUN „Szkoła Współpracy”.
do 18.00 – możliwość rozmów indywidualnych z nauczycielami poszczególnych przedmiotów

W dniu 30 listopada 2016r. odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum według następującego harmonogramu:
16.00 – spotkanie z wychowawcami gimnazjum
16.45 – spotkanie z dyrektorem szkoły i pedagogiem
17.15 – spotkanie z wychowawcami szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych
16.00 – 18.00 – rozmowy indywidualne

Serdecznie dziękujemy Panu Józefowi Sołtysowi (absolwentowi naszej szkoły) za wyrażenie zgody na umieszczenie jego filmu na szkolnej stronie internetowej.

Film został umieszczony w zakładce Pisarzowa. Zachęcamy wszystkich do obejrzenia.