W ostatnich dniach Samorząd Uczniowski przeprowadził wybory „Dziewczyny i Chłopaka Roku 2019” oraz „Nauczyciela Roku 2019”.

Każda klasa wytypowała spośród siebie dwoje przedstawicieli – dziewczynę i chłopaka – którzy dzięki swojej postawie zasługują na takie wyróżnienie.

Kandydaci przeprowadzili kampanię, której celem była ich promocja wśród społeczności szkolnej. W ostatnim tygodniu na korytarzach pojawiły się plakaty i ulotki popularyzujące wskazanych przez zespoły klasowe pretendentów do tytułów. Niektórzy kandydaci starali się przekonać do siebie swoich kolegów nawet słodyczami.

W tajnym głosowaniu  uczniowie klas 4 – 8 i III gimnazjum zdecydowali, że tytuł „Dziewczyny Roku 2019” otrzymuje Justyna Zaczyk (kl. 6), zaś miano „Chłopaka Roku 2019”Jakub Smoleń (kl. 7). Drugie miejsce zajęli – Natalia Ciuła (kl. 8) i Mateusz Radzięta (kl. 6), na trzeciej pozycji uplasowali się – Natalia Smoleń (kl. 7) i Michał Oleksy (kl. 4)

Spośród wszystkich nauczycieli uczących w naszej szkole wybieraliśmy takiego, którego cechuje: wiedza, sprawiedliwość, kreatywność, otwartość, postawa wierności wyznawanym poglądom, dobroć, dystans do siebie i poczucie humoru. Społeczność uczniowska zdecydowaną większością głosów tytuł „Nauczyciela Roku 2019” przyznała Panu mgr. Wiesławowi Ociepce (język polski). Drugie miejsce zdobył Pan mgr Łukasz Sukiennik (wychowanie fizyczne), zaś trzecie – Pani mgr Katarzyna Strug (fizyka).

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Samorząd Uczniowski