W pierwszym tygodniu roku szkolnego 2019-2020 zostały przeprowadzone wybory nowych opiekunów Samorządu Uczniowskiego. Nad prawidłowym przebiegiem tajnych wyborów czuwała mgr Marta Sobczak-Piętoń, która w ubiegłym roku pełniła funkcję opiekuna Małego Samorządu Uczniowskiego.

Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej na opiekuna Małego Samorządu Uczniowskiego wybrali panią mgr Ewę Papież. Opiekunem Dużego Samorządu Uczniowskiego została pani mgr Krystyna Kryzia.

Nowym opiekunom Samorządu Uczniowskiego serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.