Słuchaj mnie uważnie– mam Ci tyle do powiedzenia! Jeżeli masz wątpliwości czy moja mowa rozwija się w prawidłowym tempie szybko skontaktuj się specjalistą, by wykluczyć opóźniony rozwój mowy.

Rozmawiaj ze mną! Stosuj tzw. „kąpiel słowną” – mów do dziecka jak najwięcej, jednak nie zasypuj go ogromną ilością słów na każdy temat, skup się na słowie bazowym, np. marchewka i na tej podstawie buduj opisy, np. podczas gotowania: „Zobacz to jest marchewka, marchewka jest pomarańczowa, zobacz marchewkę kroimy, marchewka jest długa.” (poprzez słowo kluczowe nie robisz dziecku niepotrzebnego zamętu, pamiętaj by wypowiedzi wzmacniać obrazem – pokaż mu tę marchewkę, dodatkowo podkreśl dane słowo głosem – powiedz to żywiej, weselej).

Mów do mnie wyraźnie. Nie zdrabniaj, nie spieszczaj słów – niech dziecko słyszy poprawną wymowę, którą chcemy u niego osiągnąć, nie utrudniaj mu tego.

Zorientuj się czy/jak słyszę - dobry słuch jest podstawą nabywania umiejętności komunikacyjnych.

Pomóż mi w terapii logopedycznej – wspólnymi siłami wraz z logopedą zrobicie więcej. Ćwiczyć można wszędzie, potrzeba tylko kilku minut dziennie, by utrwalać u dziecka prawidłowe nawyki artykulacyjne.

Chwal mnie za każdą reakcję głosową i nie przerywaj mi, gdy chce coś powiedzieć!

Nie wyręczaj w mówieniu – muszę mieć motywację.

Baw się ze mną !- prowokuj do mówienia, np. podczas zabawy: „Ubieramy lalę” - co potrzebujemy?”.