Różnicowanie dźwięków:

- wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków dochodzących z najbliższego otoczenia i ich lokalizacja;
- różnicowanie i rozpoznawanie głosów przyrody oraz odgłosów wydawanych przez różne przedmioty codziennego użytku i dźwięków wydawanych przez instrumenty perkusyjne;
- rozpoznawanie głosów wydawanych przez zwierzęta ( słuchanie nagranych głosów
z magnetofonu bądź z komputera),
- rozpoznawanie głosów wydawanych przez pojazdy,
- rozpoznawanie głosów wydawanych przez przedmioty np. zegar, darcie papieru, kapanie wody z kranu itp. ( pomoc: zestaw obrazków wraz z płytą „Co to ? Kto to?”),
- wskazywanie źródła dźwięku,
- rozpoznawanie melodii znanych piosenek;
- określenie właściwości dźwięków: wysokie-niskie, długie-krótkie, pojedyncze-kilka.
- czas trwania sygnału akustycznego (długo-krótko,)
- ilość nadawanych sygnałów dźwiękowych,
- tempo nadawanego sygnału (szybko-wolno),
- natężenie dźwięku ( głośno – cicho),
- częstotliwość ( wysoko-nisko).