Na przełomie  września i października  w oddziałach przedszkolnych przeprowadzane są indywidualne, przesiewowe badania logopedyczne, które służą wykrywaniu wad wymowy. Warunkiem uczestnictwa dziecka w badaniu jest pisemna zgoda rodzica na badanie. W przypadku stwierdzenia wady wymowy u dziecka przedstawiana jest rodzicom diagnoza i możliwości pomocy dziecku (październik-listopad).