Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie lub w grupach 2-4 osobowych. Na zajęciach logopedycznych wykorzystywane są metody dydaktyczne oparte na zabawie. Cotygodniowe zajęcia trwają 45 minut. Rozkład dostosowany jest w miarę możliwości do planu lekcji i zajęć pozalekcyjnych poszczególnych uczniów.

Czas ustawiania aparatu artykulacyjnego odbywa się do 13 roku życia i w tym okresie korygowanie wad wymowy jest najszybsze.

Każde dziecko przychodząc na zajęcia logopedyczne zobowiązane jest posiadać zeszyt A4, w której na kartkach przygotowywane są przez logopedę ćwiczenia i uwagi dotyczące pracy w domu. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, dlatego praca w domu pod opieką poinstruowanego przez logopedę rodzica, jest niezbędna i gwarantująca sukces – wyjście dziecka z wady wymowy. Wystarczy około 15 minut dziennie systematycznych ćwiczeń z zalecanego przez logopedę materiału wyrazowego z wywołanymi głoskami, by osiągnąć sukces w prawidłowej wymowie.

Długość terapii logopedycznej

Terapia logopedyczna w szkole prowadzona jest do momentu usunięcia lub złagodzenia zaburzenia stanowiącego powód objęcia ucznia opieką logopedyczną.

Długość terapii to sprawa indywidualna.

Najczęściej trwa kilka lub kilkanaście miesięcy, choć są sytuacje, w których może trwać nawet kilka lat (np. w przypadku braku systematycznych ćwiczeń, niestosowania się do zaleceń logopedy czy złożoności problemu, z jakim mamy do czynienia). Należy sobie zdawać sprawę, iż zlikwidowanie wady wymowy u dzieci nie następuje podczas jednego spotkania z logopedą.

Drodzy Rodzice!

Stały kontakt z logopedą i zaangażowanie się rodziców w program terapii pomoże osiągnąć sukces dzieciom. To podstawa skutecznej terapii logopedycznej! Spotkanie z logopedą nie jest wystarczającym elementem terapii. Dlatego bardzo ważne jest zaangażowanie rodziców w systematyczne ćwiczenie z dzieckiem. W tym celu logopeda po każdych zajęciach przygotowuje zestaw ćwiczeń jakie uczeń powinien wykonywać codziennie do kolejnego spotkania. Brak ćwiczeń to brak postępów w terapii. Dlatego zachęcam Państwa do systematycznego zaglądania do zeszytu oraz konsultacji w każdą środę w  godzinach 10.15 -11.00.