TELEWIZJA:

 • nieprawidłowe wzorce mowy bohaterów kreskówek,
 • świat przesiąknięty agresją i hałasem.

TABLET,  LAPTOP:

 • mózg dziecka jest atakowany przez silne bodźce wzrokowe, więc rozwija się prawa półkula, a lewa półkula zostaje zahamowana, a to ona jest odpowiedzialna za rozwój mowy

ZABAWKI ELEKTRONICZNE:

 • uruchomiony jest odbiór prawopółkulowy, a zablokowana lewa-” językowa” półkula,
 • dziecko odbiera mowę jako kolejny dźwięk i ignoruje ją, a jej nie przetwarza.

SKUTKI NADUŻYWANIA URZĄDZEŃ CYFROWYCH PRZEZ DZIECI:

 • blokada rozwoju języka,,
 • trudności w koncentracji,
 • lęk i agresja,
 • problemy z prawidłową artykulacją,
 • problemy z czytaniem,
 • nadpobudliwość z powodu nadmiaru bodźców,
 • problemy ze snem.