Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie lub w grupach 2-4 osobowych. Na zajęciach logopedycznych wykorzystywane są metody dydaktyczne oparte na zabawie. Cotygodniowe zajęcia trwają 45 minut. Rozkład dostosowany jest w miarę możliwości do planu lekcji i zajęć pozalekcyjnych poszczególnych uczniów.

Czas ustawiania aparatu artykulacyjnego odbywa się do 13 roku życia i w tym okresie korygowanie wad wymowy jest najszybsze.

Każde dziecko przychodząc na zajęcia logopedyczne zobowiązane jest posiadać zeszyt A4, w której na kartkach przygotowywane są przez logopedę ćwiczenia i uwagi dotyczące pracy w domu. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, dlatego praca w domu pod opieką poinstruowanego przez logopedę rodzica, jest niezbędna i gwarantująca sukces – wyjście dziecka z wady wymowy. Wystarczy około 15 minut dziennie systematycznych ćwiczeń z zalecanego przez logopedę materiału wyrazowego z wywołanymi głoskami, by osiągnąć sukces w prawidłowej wymowie.

Długość terapii logopedycznej

Terapia logopedyczna w szkole prowadzona jest do momentu usunięcia lub złagodzenia zaburzenia stanowiącego powód objęcia ucznia opieką logopedyczną.

Długość terapii to sprawa indywidualna.

Najczęściej trwa kilka lub kilkanaście miesięcy, choć są sytuacje, w których może trwać nawet kilka lat (np. w przypadku braku systematycznych ćwiczeń, niestosowania się do zaleceń logopedy czy złożoności problemu, z jakim mamy do czynienia). Należy sobie zdawać sprawę, iż zlikwidowanie wady wymowy u dzieci nie następuje podczas jednego spotkania z logopedą.

Drodzy Rodzice!

Stały kontakt z logopedą i zaangażowanie się rodziców w program terapii pomoże osiągnąć sukces dzieciom. To podstawa skutecznej terapii logopedycznej! Spotkanie z logopedą nie jest wystarczającym elementem terapii. Dlatego bardzo ważne jest zaangażowanie rodziców w systematyczne ćwiczenie z dzieckiem. W tym celu logopeda po każdych zajęciach przygotowuje zestaw ćwiczeń jakie uczeń powinien wykonywać codziennie do kolejnego spotkania. Brak ćwiczeń to brak postępów w terapii. Dlatego zachęcam Państwa do systematycznego zaglądania do zeszytu oraz konsultacji w każdą środę w  godzinach 10.15 -11.00.

 

 

 Szkoła Współpracy

Szkoła Promujący Zdrowie

Aktywna tablica

Do hymnu!

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Spinka

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

insta.ling

Bezpieczny Puchatek

Mały Mistrz

Internetowy Teatr TVP dla szkół

Odblaskowa szkoła

 

 

 

 

Używamy cookies!

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.