W bieżącym roku szkolnym w szkole podstawowej  kontynuowane są działania w ramach projektu pn. Szkoła Współpracy, którego idea zakłada współdziałanie pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami. Te trzy grupy, stanowiące filary nowoczesnej szkoły, mają mieć wpływ na to, jak pracuje, wygląda i funkcjonuje szkoła oraz jakie zasady w niej obowiązują.

Czytaj więcej: „Książka to moje hobby”

Dnia 23 września powitaliśmy nową porę roku - jesień. Tego dnia uczniowie klas 1-6 przyszli do szkoły ubrani w kolory jesieni. W ten sposób, w obecnym roku szkolnym 2016/2017, rozpoczęliśmy realizację kolejnych zadań w ramach projektu Szkoła Współpracy.