Po kolejnym roku pracy w Szkolnym Kole Wolontariatu nastąpił czas na podziękowania.

Dziękuję wszystkim Wolontariuszom za chęć działania, tworzenia i zmieniania świata na lepszy, za dzielenie się talentami i czasem.

Szczególne podziękowanie kieruję do wszystkich Rodziców, którzy aktywnie przez cały rok włączali się w akcje organizowane na terenie szkoły. Wyrazy serdecznego podziękowania dla Dyrekcji, Nauczycieli, Pracowników obsługi, Rady Rodziców, Sponsorów i Samorządu Uczniowskiego, którzy współpracowali podczas realizacji zadań Szkolnego Koła Wolontariatu.

Szkolny Wolontariat jest kołem zainteresowań, w którym działamy świadomie i dobrowolnie na rzecz innych osób. Chcemy nieść pomoc wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. Każdy z nas ma w sobie coś takiego, co mógłby podarować drugiej osobie. Powtarzając za Janem Pawłem II., że „Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy udzielamy”. Chcemy swoje serca ofiarować innym, by dobroć dzielona, powiększała się dookoła.

Drodzy Wolontariusze, życzę udanego i bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji!!!
 
koordynator Szkolnego Wolontariatu - mgr Lucyna Górszczyk