Uczestnicy English Club przekonali się, że dydaktyczne gry językowe pogłębiają znajomość języka angielskiego oraz doskonalą sprawności umysłowe, przede wszystkim pamięć, koncentrację i spostrzegawczość. 

Gry językowe  rozwijają zainteresowania, uczą aktywności i zdrowej rywalizacji we współczesnym świecie. Zachęcamy wszystkich do czynnego stosowania poznanych słów, zwrotów i form gramatycznych w ten zabawowy sposób.