PLAN DZIAŁALNOŚCI KÓŁ I ZAJĘĆ DODATKOWYCH

ROK SZKOLNY 2018/2019 - I półrocze

Rodzaj działalności

Opiekun                                   

Dzień                

 Godzina

Koła przedmiotowe i zainteresowań
Koło języka angielskiego Klaudia Biedrońska

środa

7.30-8.15

Koło historyczne

Irena Frączek

czwartek

15.00-15.45

Internetowe Koło Matematyczne Krystyna Kryzia wtorek 20.00 - 20.45

Koło polonistyczne

Jadwiga Kuś

czwartek

13.15 - 14.00

Koło polonistyczne

Lidia Biernat

piątek

7.30 - 8.15

Koło informatyczne kl. 1-3

Ewa Papież

poniedziałek

12.15 - 13.00

koło matematyczne

Halina Liberda czwartek

12.15-13.00

Koło "Wiem więcej"

Barbara Raczek wtorek

12.15 - 13.00

Koło geograficzne

Wiesława Siciarz

wtorek (co 2 tygodnie)

14.10 - 14.55

Koło języka angielskiego

Ewa Starzec

środa (co 2 tygodnie) 7.30 - 8.15
Koło matematyczne

Paweł Kryzia

czwartek 7.30- 8.15

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej Halina Liberda wtorek 12.15-13.00
Koło plastyczne Marta Sobczak-Piętoń poniedziałek 12.15-13.00
Kolo teatralne Wiesław Ociepka wtorek 14.10 - 14.55
środa 13.15 - 14.00
Zespół wokalno-muzyczny Marzena Kasprzyk-Dudek środa, piątek 14.10-14.55
Koło języka angielskiego Ewa Starzec piątek 13.15-14.00
SKS (projekt) Michał Majka poniedziałek, wtorek 13.15-14.15
SPS Michał Majka czwartek 13.15-14.55