prowadząca zajęcia - mgr Marzena Kasprzyk-Dudek

"Gdzie słyszysz śpiew tam idź,

tam dobre serca mają

źli ludzie wierzaj mi,

Ci nigdy nie śpiewają"

                            J.W.Goethe

 

            W Zespole Szkół w Pisarzowej działa i aktywnie pracuje zespół wokalny i zespół instrumentalny. Nad obydwoma opiekę sprawuję pani mgr Marzena Kasprzyk-Dudek. W zespole śpiewają 33 uczennice, zarówno ze szkoły podstawowej jak i z gimnazjum. Dziewczęta chętnie biorą udział w próbach, które odbywają się w piątki( 13.10-14.50).

Zespół wokalny uświetnia ważne wydarzenia w naszej szkole, takie jak: Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości oraz bierze udział w organizowanych konkursach.

  • III miejsce w XIV Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej o zasięgu powiatowym (Marcelina Górka -VI)w kategorii szkół podstawowych
  • III miejsce w XIV Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej o zasięgu powiatowym (Dominika Sławek -IA) w kategorii szkół gimnazjalnych.

            Zespół instrumentalny to głównie uczniowie szkoły podstawowej klas IV-VI, którzy grają na dzwonkach chromatycznych. Zajęcia odbywają się w poniedziałki ( 13.10-13.55). Uczniowie występują również w czasie uroczystości szkolnych. Obecnie przygotowują koncert kolęd i pastorałek. 

            Zarówno zespół wokalny jak i zespół instrumentalny pomagają rozwijać talenty, pasje i zainteresowania muzyczne uczniów, kształcą, uczą oraz umożliwiają ciekawe spędzenie wolnego czasu. Zajęcia muzyczne cieszą się zainteresowaniem we wszystkich grupach wiekowych dzieci i młodzieży, ze względu na wrodzoną każdemu człowiekowi w mniejszym lub większym stopniu potrzebę wrażeń estetycznych i kreatywnej działalności.