Zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez mgr Katarzynę Mróz w roku szkolnym 2016/2017

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych organizowany pod patronatem Wójta Gminy Limanowa do roku 2017

prowadzący - mgr Wiesław Ociepka

prowadzący zajęcia - mgr Wiesław Ociepka