Get Adobe Flash player

Rozpoczecie roku szkolnego

Harmonogram uroczystości - 1 września 2014 (poniedziałek)

8.20      Spotkanie uczniów klas I gimnazjum w sali gimnastycznej (próba ślubowania)
8.45      Zbiórka przed szkołą, przejście do kościoła ze sztandarem
9.00      Msza św.
10.00    Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
połączone ze ślubowaniem klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum
10.30    Spotkanie z wychowawcami

 

Dowozy

przyjazd       7.15 - uczniowie z klas I oraz poczet sztandarowy

                     8.20 - pozostali uczniowie

powrót         11.40 - uczniowie  z klas III, klasy IIb i dziewczęta z klasy IIa

                    12.30 - uczniowie z klas I i chłopcy z klasy IIa

 

 

Ogłoszenie - świetlica szkolna

Lista uczniów zakwalifikowanych (na podstawie zgłoszeń złożonych w czerwcu) na zajęcia świetlicowe na rok szkolny 2014/ 2015 jest zamieszczona na szkolnej tablicy ogłoszeń.


W pierwszych dwóch tygodniach nauki prowadzony będzie uzupełniający nabór dzieci do świetlicy szkolnej.


Rodzice dzieci, które ze względu na sytuację rodzinną potrzebują opieki świetlicowej powinni pobrać od wychowawcy klasy lub od wychowawcy świetlicy odpowiednią kartę zgłoszenia* i po uzupełnieniu dostarczyć ją do sekretariatu szkoły.


Ponadto rodzice uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, po zapoznaniu się z podziałem godzin dziecka i ofertą zajęć pozalekcyjnych, mogą zgłosić potrzebę objęcia dziecka opieką świetlicową w czasie oczekiwania na zajęcia pozalekcyjne. W tym celu należy wypełnić odpowiednią kartę zgłoszenia* i dostarczyć ją do sekretariatu szkoły.


Dla każdego dziecka, zgłoszonego na świetlicę, rodzice muszą wypełnić kartę informacyjną*, w której szczegółowo określone zostaną dni i czas pobytu dziecka w świetlicy. Obowiązku tego należy dokonać najpóźniej do końca drugiego tygodnia nauki. Jest to konieczne ze względu na formowanie grup wychowawczych i przydzielenie ich poszczególnym opiekunom.

*wszystkie druki są dostępne  w zakładce DO POBRANIA

 

Kalendarz szkolny