Get Adobe Flash player

Ogłoszenie - świetlica szkolna

Lista uczniów zakwalifikowanych (na podstawie zgłoszeń złożonych w czerwcu) na zajęcia świetlicowe na rok szkolny 2014/ 2015 jest zamieszczona na szkolnej tablicy ogłoszeń.


W pierwszych dwóch tygodniach nauki prowadzony będzie uzupełniający nabór dzieci do świetlicy szkolnej.


Rodzice dzieci, które ze względu na sytuację rodzinną potrzebują opieki świetlicowej powinni pobrać od wychowawcy klasy lub od wychowawcy świetlicy odpowiednią kartę zgłoszenia* i po uzupełnieniu dostarczyć ją do sekretariatu szkoły.


Ponadto rodzice uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, po zapoznaniu się z podziałem godzin dziecka i ofertą zajęć pozalekcyjnych, mogą zgłosić potrzebę objęcia dziecka opieką świetlicową w czasie oczekiwania na zajęcia pozalekcyjne. W tym celu należy wypełnić odpowiednią kartę zgłoszenia* i dostarczyć ją do sekretariatu szkoły.


Dla każdego dziecka, zgłoszonego na świetlicę, rodzice muszą wypełnić kartę informacyjną*, w której szczegółowo określone zostaną dni i czas pobytu dziecka w świetlicy. Obowiązku tego należy dokonać najpóźniej do końca drugiego tygodnia nauki. Jest to konieczne ze względu na formowanie grup wychowawczych i przydzielenie ich poszczególnym opiekunom.

*wszystkie druki są dostępne  w zakładce DO POBRANIA

 

Zajęcia otwarte

Zapraszamy dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkoły podstawowej wraz  z rodzicami na zajęcia zapoznawcze z wychowawcami, które odbędą się:

- w czwartek 28 sierpnia o godzinie 9.00 dla dzieci z oddziałów przedszkolnych Oa i Ob,

- w środę 27 sierpnia o godzinie 9.00 dla uczniów klas Ia i Ib.

Dzieci będą mogły uczestniczyć w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach, a rodzice uzyskać dodatkowe informacje dotyczące organizacji rozpoczęcia roku szkolonego (zwłaszcza dotyczących klas pierwszych).

Poprawiony (piątek, 22 sierpnia 2014 09:31)

 

Kalendarz szkolny