Zachęcamy wszystkich chętnych uczniów i rodziców do wzięcia udziału w szkolnej wielkanocnej akcji charytatywnej ,,Napełniamy wielkanocny koszyczek".

Akcja polega na przygotowaniu i zebraniu świątecznych upominków ( kartek z życzeniami,  baranków, zajączków, pisanek, babeczek, koszyczków itp.) dla chorych dzieci, osób starszych i samotnych naszej miejscowości.

Termin składania upominków do 27.03.2018r.  u wychowawców lub p. Lucyny Górszczyk.

ZAPRASZAMY Z CAŁEGO SERCA!

W dniach 12 – 14 marca 2018r. (poniedziałek – środa) organizuje się rekolekcje wg poniższego harmonogramu:

oddziały gimnazjalne oraz klasy 7 i 6    
12 marca     9.30 – 11.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną
13 marca     8.00 – 9.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną, od 9.00 spowiedź
14 marca     9.30 – 11.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną

klasy 1-5    
12 marca     11.00 – 12.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną
13 marca     10.00 – 10.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną, od 10.30 spowiedź, 10.40 – 11.10 nauka rekolekcyjna w szkole dla uczniów klas1-3 oraz uczniów klas 4-5 którzy nie korzystają z sakramentu pokuty
14 marca     11.00 – 12.30 Msza św. z błogosławieństwem

Młodzież dojeżdżająca korzysta z dowozu w dniach rekolekcji według następującego harmonogramu:
        
poniedziałek i środa    kurs do szkoły 8.45    kurs powrotny 11.15
wtorek                      kurs do szkoły 7.15    kurs powrotny 9.30

Uczniowie gromadzą się w szkole 20 minut przed rozpoczęciem rekolekcji i po sprawdzeniu obecności przechodzą do kościoła pod opieka wyznaczonych nauczycieli.

Zajęcia oddziału przedszkolnego (wraz z wydłużeniem czasu pracy oddziału 0a) odbywają się bez zmian.

Świetlica pracuje w godzinach od 7.30 do 15.00 (z przerwą na czas trwania nauk rekolekcyjnych).

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej ogłasza zapisy do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019

 1. W szkole organizowany jest pięciogodzinny oddział przedszkolny.
 2. W roku szkolnym 2018/2019 spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego realizują dzieci sześcioletnie - urodzone w 2012r.
 3. Do oddziału przedszkolnego mają również prawo być przyjęte dzieci pięcioletnie, czteroletnie i trzyletnie.
 4. Zgłoszenia dziecka dokonują jego rodzice poprzez wypełnienie odpowiedniej karty w sekretariacie szkoły. Przy zapisie rodzic proszony jest o przedłożenie odpisu aktu urodzenia dziecka.
 5. Zapisy będą się odbywać w dniach od 1 do 16 marca 2018r.
 6. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, a w miarę wolnych miejsc przyjmowane będą dzieci spoza rejonu szkoły.
 7. Do dnia 5 kwietnia 2018r. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a do dnia 18 kwietnia 2018r. - lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 8. Dyrektor zorganizuje zebranie informacyjne dla rodziców kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej ogłasza zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

 1. W roku szkolnym 2018/2019 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci siedmioletnie - urodzone w roku 2011, które realizowały obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.
 2. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok, decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej przedłożonej w sekretariacie szkoły przez rodziców dziecka.
 3. Warunkiem przyjęcia dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej jest potwierdzenie faktu, że dziecko wcześniej realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej lub posiada pozytywną opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku, gdy dziecko nie uczęszczało do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.
 4. Zgłoszenia dziecka dokonują jego rodzice poprzez wypełnienie odpowiedniej karty w sekretariacie szkoły lub u nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora. Przy zapisie rodzic proszony jest o przedłożenie odpisu aktu urodzenia dziecka oraz dołączenie jednego zdjęcia do legitymacji szkolnej.
 5. Zapisy będą się odbywać w dniach od 1 do 16 marca 2018r.
 6. Do klas pierwszych przyjmowane będą dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, a w miarę wolnych miejsc również dzieci spoza rejonu szkoły.
 7. Do dnia 5 kwietnia 2018r. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, a do dnia 18 kwietnia 2018r. - lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 8. Dyrektor zorganizuje zebranie informacyjne dla rodziców kandydatów przyjętych do klasy pierwszej.

Druki są dostępne w sekretariacie szkoły.

Zgłoszenia prosimy składać w godzinach od 7.30 do 15.00.