opiekunowie SU  w roku szkolnym 2018/2019

mgr Marta Sobczak-Piętoń

mgr Wiesław Ociepka

W minioną środę, 20 lutego 2019 r. , z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, odbyła się zabawa walentynkowa. Przy dzwiękach dyskotekowej muzyki bawili się uczniowie, którzy wyrazili chęć udziału w imprezie. W organizację zabawy zaangażowali się rodzice, którym dziękujemy za przygotowanie poczęstunków.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z dyskoteki.