wychowawcy

oddział przedszkolny 0a      mgr Danuta Gucwa
oddział przedszkolny 0b      mgr Krystyna Tobiasz

klasa 1        mgr Barbara Raczek
klasa 2        mgr Ewa Papież
klasa 3        mgr Halina Liberda
klasa 4        mgr Klaudia Biedrońska
klasa 5        mgr Łukasz Sukiennik
klasa 6a      mgr Jadwiga Kuś
klasa 6b      mgr Wiesława Siciarz
klasa 7        mgr Irena Frączek 
klasa 8        mgr Ewa Starzec  

nazwisko i imię
nauczany przedmiot/ forma opieki

Banat Alicja

język niemiecki

Biedrońska Klaudia 

język angielski

Biernat Lidia 

język polski

Ciuła Teresa

edukacja przedszkolna, terapia pedagogiczna

Długosz Grzegorz

chemia

Frączek Irena 

historia, wos, edb, wdż, doradztwo zawodowe

Górszczyk Lucyna

nauczanie indywidualne, świetlica

Gucwa Danuta

edukacja przedszkolna

Janusz Iwona  

nauczanie indywidualne

Kasprzyk – Dudek Marzena

muzyka

Knutelski Wojciech ks.

religia

Kot Beata 

pedagog

Król Katarzyna

fizyka

Kryzia Krystyna

matematyka

Kryzia Paweł

matematyka, informatyka

Kuś Jadwiga

język polski

Liberda Halina

edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

Majka Michał

wychowanie fizyczne

Małucha Danuta 

religia, świetlica

Migas-Franczyk Agnieszka

logopeda

Papież Ewa

edukacja wczesnoszkolna

Raczek Barbara  

edukacja wczesnoszkolna

Ryś Halina 

biblioteka, terapia pedagogiczna, edukacja informatyczna

Siciarz Wiesława

geografia, przyroda, świetlica

Sobczak – Piętoń Marta

plastyka, świetlica

Starzec Ewa

język angielski

Strzebońska Magdalena

technika, informatyka

Sukiennik Łukasz  

wychowanie fizyczne

Tobiasz Krystyna        

edukacja przedszkolna