wychowawcy

oddział przedszkolny 0a      mgr Krystyna Tobiasz
oddział przedszkolny 0b      mgr Danuta Gucwa

klasa 1        mgr Marta Sobczak-Piętoń
klasa 2        mgr Halina Liberda
klasa 3        mgr Barbara Raczek
klasa 4        mgr Łukasz Sukiennik
klasa 5a      mgr Jadwiga Kuś
klasa 5b      mgr Wiesława Siciarz
klasa 6        mgr Wiesław Ociepka 
klasa 7        mgr Ewa Starzec    
klasa 8        mgr Lidia Biernat    

klasa III (oddział gimnazjalny)         mgr Krystyna Kryzia

 

nazwisko i imię
nauczany przedmiot/ forma opieki

ks. Bąk Andrzej

religia

Biedrońska Klaudia 

język angielski

Biernat Lidia 

język polski, historia

Ciuła Teresa

edukacja przedszkolna, terapia pedagogiczna, świetlica

Cedzidło Małgorzata

biologia

Czepiel Małgorzata

język niemiecki

Frączek Irena 

historia, wos, edb, wdż, doradztwo zawodowe

Górszczyk Lucyna

nauczanie indywidualne

Gucwa Danuta

edukacja przedszkolna

Janusz Iwona  

nauczanie indywidualne

Kasprzyk – Dudek Marzena

muzyka, zajęcia artystyczne

Kot Beata 

pedagog

Kryzia Krystyna

matematyka

Kryzia Paweł

matematyka, informatyka, zajęcia komputerowe

Kuś Jadwiga

język polski

Liberda Halina

edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

Majka Michał

wychowanie fizyczne

Małucha Danuta 

religia, świetlica

Migas-Franczyk Agnieszka

logopeda

Ociepka Wiesław

język polski

Papież Ewa

edukacja wczesnoszkolna, świetlica

Raczek Barbara  

edukacja wczesnoszkolna

Ryś Halina 

biblioteka, terapia pedagogiczna

Siciarz Wiesława

geografia, przyroda

Sobczak – Piętoń Marta

plastyka, zajęcia artystyczne, edukacja wczesnoszkolna

Starzec Ewa

język angielski

Strzebońska Magdalena

technika, zajęcia komputerowe, informatyka

Strug Katarzyna

fizyka

Sukiennik Łukasz  

wychowanie fizyczne

Tobiasz Krystyna        

edukacja przedszkolna  

ks. Wąsik Paweł

religia

Wrona Maria

chemia