Wszystko się kończy, wszystko przeminie
I sen się przerwie - słodkie marzenie,
Lecz coś jest w duszy, co nigdy nie minie
I wciąż trwać będzie, a tym jest - wspomnienie.


19 czerwca to szczególna data dla absolwentów naszej szkoły, tego dnia po raz ostatni wspólnie przeżywali ważną uroczystość – zakończenie roku szkolnego.
Ten wyjątkowy dzień wszyscy pracownicy i uczniowie szkoły rozpoczęli od udziału we mszy świętej. Następnie społeczność szkolna udała się do sali gimnastyczne. Spotkanie rozpoczęło ślubowanie absolwentów. Potem głos zabrała pani dyrektor  Magdalena Strzebońska, która złożyła wszystkim życzenia i podziękowała za współpracę. Po przemówieniu zostały wręczone świadectwa i nagrody uczniom, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem. Rodzice tych absolwentów zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi. Potem pani dyrektor pożegnała odchodzących w tym roku pracowników naszej szkoły: pana Wiesława  Ociepkę, panią Marię Wronę i panią Annę Hybel. Na zakończenie absolwenci przedstawili krótki program słowno – muzyczny. Po części oficjalnej uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas.
Życzymy wszystkim udanych wakacji, a absolwentom – spełnienia wymarzonych planów.