Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej ogłasza rekrutację do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024.

  1. W roku szkolnym 2023/2024 spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego realizują dzieci sześcioletnie - urodzone w 2017 r.
  2. Do oddziału przedszkolnego mają również prawo być przyjęte dzieci pięcioletnie, czteroletnie i trzyletnie.
  3. Zgłoszenia dziecka dokonują jego rodzice poprzez wypełnienie wniosku i złożenie w sekretariacie szkoły.
  4. Wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego będzie można składać zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 1 do 17 marca 2023 r.

 

od 8 do 12 maja 2023 r. 

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 Prawo oświatowe

 

 

od 20 do 30 marca 2023 r. 

 

 

od 15 do 26 maja 2023 r. 

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

31 marca 2023 roku

31 maja 2023 roku

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 14 kwietnia 2023 r.

do 7 czerwca 2023 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

18 kwietnia 2023 r. 

 

12 czerwca 2023 r

6

Składanie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym 

 

od 13 do 24 lutego 2023 r.

Wszystkie dokumenty są dostępne do pobrania w zakładce REKRUTACJA, można je również wypełnić na miejscu w sekretariacie szkoły w godz. 7.30 do 15.00.

Dyrektor Szkoły Podstawowej

ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej

mgr Renata Długosz

 

 Szkoła Współpracy

Szkoła Promujący Zdrowie

Aktywna tablica

Do hymnu!

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Spinka

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

insta.ling

Bezpieczny Puchatek

Mały Mistrz

Internetowy Teatr TVP dla szkół

Odblaskowa szkoła

 

 

 

 

Używamy cookies!

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.