Dnia 30 marca odbędzie się spotkanie z rodzicami według następującego harmonogramu:

16.00 – 16.30    Spotkanie z wychowawcami klas I-III gimnazjum
16.30 – 17.00    Spotkania z wychowawcami oddziałów przedszkolnych i klas 1-6 szkoły podstawowej
17.00 - 18.00    Rozmowy indywidualne z nauczycielami