Dnia 30 marca odbędzie się spotkanie z rodzicami według następującego harmonogramu:

16.00 – 16.30    Spotkanie z wychowawcami klas I-III gimnazjum
16.30 – 17.00    Spotkania z wychowawcami oddziałów przedszkolnych i klas 1-6 szkoły podstawowej
17.00 - 18.00    Rozmowy indywidualne z nauczycielami

Wywiadówka śródroczna odbędzie się dnia 26 stycznia wg następującego harmonogramu:
16.00 – spotkanie z wychowawcami klas I-III gimnazjum, a po nim możliwość rozmów indywidualnych z nauczycielami poszczególnych przedmiotów
16.30 – spotkanie z wychowawcami oddziałów przedszkolnych i wychowawcami klas 1-6 szkoły podstawowej, a po nim możliwość rozmów indywidualnych z nauczycielami poszczególnych przedmiotów
16.30 – spotkanie RR gimnazjum
17.15 – spotkanie RR szkoły podstawowej  oraz zespołu RUN „Szkoła Współpracy”.
do 18.00 – możliwość rozmów indywidualnych z nauczycielami poszczególnych przedmiotów