Zakończenie roku szkolnego, w dniu 23 czerwca, odbędzie się zgodnie z następującym harmonogramem:
8.40      zbiórka przed budynkiem szkoły i wymarsz w porządku wg klas,
9.00      Msza święta,
10.15    uroczyste zakończenie w sali nr 9, a po nim - spotkania z wychowawcami.

Harmonogram dowozu:

7.30    IIIa i IIIb                 11.30     I, IIa i IIb
8.15    I, IIa i IIb                12.10     IIIa i IIIb

7 czerwca br. o godzinie 17.00 w sali nr 3 odbędzie się spotkanie z dyrektorem szkoły dla rodziców dzieci zapisanych na rok szkolny 2017/2018 do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego.

W dniu 22 maja 2017r. odbędzie się wywiadówka śródroczna dla rodziców uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum według następującego harmonogramu:

16.00 – 17.00 Akademia z okazji Dnia Rodzica oraz spotkanie z policjantem poświęcone zagrożeniom związanym ze spożywaniem przez nieletnich alkoholu i stosowaniem innych środków uzależniających, a także obowiązków rodzicielskich w sprawowaniu dozoru nad nieletnimi oraz odpowiedzialności karnej nieletnich.

17.00 – 18.00 spotkanie z wychowawcami

17.30 – 18.30 konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów.